Odpowiedzi

2009-11-22T18:57:10+01:00
Interpretacja-tłumaczenie,wyjaśnianie,komentowanie czegoś lub sposób wykonania utworu muzycznego;także roli przez aktora
almanach-publikacja,zwykle ukazująca się cyklicznie,zawierająca utwory różnych pisarzy,rodzaj antologii
periodyk-czasopismo o stałej nazwie i ciągłej numeracji,ukazujące się w określonych odstępach czasu
kompromis-ugoda,porozumienie osiągnięte dzięki wzajemnym ustępstwom
w moim słowniku tylko te słowa były wyjaśnione ; /
2009-11-22T18:59:23+01:00
Aplauz (ang. applause, łac. applaudere) – ekspresja zadowolenia lub przyznania racji, otrzymywana głównie poprzez klaskanie i wytwarzania hałasu przez grupę ludzi. Aplauz jest często oczekiwany od publiczności po występach takich jak koncerty, sztuki czy przemówienia; może również pojawiać się w środku występu, np. po udanym żarcie powiedzianym przez komika, czy też po opisaniu ważnej kwestii przez polityka podczas przemowy.

W kulturze zachodniej aplauz jest wykonywany właśnie poprzez klaskanie; w innych kulturach aplauz może przyjmować formę okrzyków. Jako forma komunikacji niewerbalnej jest prostym wskaźnikiem średniego względnego zadowolenia grupy; im głośniejszy aplauz, tym większe zadowolenie.

Interpretacja utworu literackiego – rodzaj analizy naukowej, mającej na celu wyjaśnienie i wydobycie wewnętrznego sensu utworu literackiego
Interpretacja dzieła przeprowadzana jest zazwyczaj w pewnym kontekście. Polega na zestawieniu utworu i rozważeniu jego relacji do konkretnej tradycji literackiej, konwencji stylistycznej, podświadomości pisarza itp. Dobór tła, na którym bada się dzieło, zależy od metody badawczej (np. dla psychoanalizy jest nim podświadomość pisarza lub czytelnika, dla marksizmu przede wszystkim rzeczywistość społeczno-ekonomiczna, dla poetyki lingwistycznej uwarunkowania językowe utworu).


Almanach ma dwa podobne znaczenia
Rocznik zawierający:
dane kalendarzowe,
fakty historyczne,
porady,
artykuły z określonej dziedziny nauki albo sztuki,
alfabety i języki świata,
genealogie, biografie,
dane statystyczne,
informacje ekonomiczne i polityczne.
Publikacja jednorazowa lub okresowa (periodyk) zawierająca zebrane artykuły i informacje dotyczące jednej dziedziny życia, nauki, sztuki.

Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Jako że przeważająca większość czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Występująca sprzeczność interesów powoduje walkę, jakieś starcie przeciwstawnych sobie sił.
Konflikt w przeciwieństwie do różnicy zdań charakteryzuje się tym, że jego uczestnicy są nieprzejednani, niezdolni do innego punktu widzenia, argumentują niezrozumiale, a w porównaniu ze znaczeniem sprawy angażują się nadzwyczaj emocjonalnie i ostro reagują. Korzenie konfliktu tkwią w sferze uczuciowej. Emocje związane ze sprawą będącą przedmiotem sporu stają się z biegiem czasu dominujące; uniemożliwiają one racjonalne myślenie i nabierają tak ważnego znaczenia, że ich usunięcie spowodowałoby zachwianie całego systemu wartości.

scysja:

1. [Prawo i Polityka] kłótnia, zwada, sprzeczka
2. [Prawo i Polityka] sprzeczka, konflikt
3. [Prawo i Polityka] zwada
4. [Prawo i Polityka] konfliktowa rozmowa
5. [Prawo i Polityka] spięcie
6. z rodzaju ostrych zatargów
7. słowna utarczka
8. ostra wymiana zdań

» przymiotnik nieadekwatny
synonimy: nieadekwatny, niezgodny, niedokładnie odpowiadający
antonimy: zgodny, zgadzający się
» przymiotnik nieadekwatny
synonimy: nieadekwatny, nieodpowiedni, od rzeczy, niewłaściwy
antonimy: odpowiedni, adekwatny

Kompromis – to metoda rozwiązania konfliktu, oznaczająca wspólne stanowisko, możliwe do przyjęcia dla stron negocjujących.

Wbrew obiegowej opinii kompromis nie jest optymalnym rozwiązaniem konfliktu, ponieważ oznacza konieczność rezygnacji z części interesów każdej ze stron. Taki idealny sposób radzenia sobie z konfliktem stanowi współpraca.

Kompromis może być także synonimem oportunizmu, jeżeli jest osiągany kosztem wartości lub celów nadrzędnych dla procesu osiągania porozumienia.
1 5 1