Jakie będzie natężenie prądu w przewodniku jeżeli ma ono kształt o wymiarach walca dł 4m i średnica 5mm. Wykonane jest z miedzi ro=0,017 Ωmm²/m.
1,2V napięcie przyłożono do jego końców. Ile ładunków przepłynęło przez przewodnik w ciągu 1 min?

1

Odpowiedzi

2009-11-22T19:37:14+01:00
Dane:
l=4m
s=5mm
ro=0,017
U=1,2V
t=60s

Opór R=ro*l/s= (0,017*4)/5=0,0136 Ohma
Natężenie prądu
I=U/R=1,2/0,0136=88,23A

Ilość ładunków I=q/t
czyli:
q=I*t
q=88,23*60=5294,11 C