Odpowiedzi

2009-11-22T18:59:28+01:00
Grecja jest bardzo górzystym krajem, dlatego mało jest tam pół uprawnych większość zajmowała się rzemiosłem. tereny dzieliły góry
dlatego Helleniści żyli w państwach-miastach, i nigdy nie stworzyli jednego państwa. Wpływało to również na rozwój
handlu, dzięki wzgórzom mogli budować trudnodostępne twierdze. Jest tam również bardzo gorąco, co sprzyja oliwkom itp.
9 4 9
2009-11-22T19:04:59+01:00
Ponieważ mało było terenów nizinnych większość zajmowała się rzemiosłem. tereny dzieliły góry dlatego Helleniści żyli w państwach-miastach, i nigdy nie stworzyli jednego państwa. Wpływało to również na rozwój handlu, dzięki wzgórzom mogli budować trudnodostępne twierdze. Toczyli bitwy morskie.

położenie geograficzne wpływało na rozwój handlu, dzięki wzgórzom mogli budować trudnodostępne twierdze. Toczyli bitwy morskie.
6 4 6