1. Oblicz liczbę moli ortofosforanu V wapnia jaki powstanie w wyniku reakcji 2 moli chlorku wapnia z kwasem ortofosforowymV.

2. Oblicz liczbę moli kwasu ortofosforowegoV konieczną do otrzymania 5 moli ortofosforanu V magnezu w reakcji kwasu z metalem.

3. Oblicz liczbę moli wodorku wydzieloną podczas reakcji 3 moli cynku z kwasem solnym.

1

Odpowiedzi

2011-08-02T23:45:40+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) 3CaCl2 + 2H3PO4---->Ca3(PO4)2 + 6HCl
3mole CaCl2---------1mol Ca3(PO4)2
2mole CaCl2-----------xmoli Ca3(PO4)2
x = 0,67mola Ca3(PO4)2

2) 3Mg + 2H3PO4---->Mg3(PO)4 + 3H2
2mole H3PO4-------1mol Mg3(PO)4
xmoli H3PO4--------5moli Mg3(PO)4
x = 10moli H3PO4

3) Zn + 2HCl ---->ZnCl2 + H2
1mol Zn--------1mol H2
3mole Zn--------xmoli H2
x = 3mole H2