Pilne Błagam o pomoc:)
1) który z przedstawionych poniżej związków miedzy jednostkami jest błędny
a) 1 kiloamper = 1kA = 1000A
b) 1 amper = 1A = 100mA
c)1 miliamper= mA = 0,001A
d)1 mikroamper = 1 uA= 0,000001


2) Jaki ładunek przepływa we czasie 3 sekund przez opornik o oporze 3 (omów) podłączony do napięcia 6V?

2

Odpowiedzi

2009-11-22T19:09:48+01:00
B) ponieważ 1A to 1000mA

Zadanie 2
Dane R=3 Ohmy
U=6V
t=3sek
Szukane
q=?

Z prawa Ohma
I=U/R
I=6/3
I=2
I=q/t
Przekształcamy
q=I*t=2*3=6C
Odpowiedź: W czasie 3 sekund ładunek który przepływa to 6 C (Kulombów)
2009-11-22T19:11:41+01:00
A) 1 kiloamper = 1kA = 1000A - dobrze
b) 1 amper = 1A = 100mA - zle - 1000mA
c)1 miliamper= mA = 0,001A - dobrze
d)1 mikroamper = 1 uA= 0,000001 - dobrze

Dane:
t=3s
R=3 ohmy
U=6V

Szukane: C=?

Rozwiązanie:
Prawo Ohma: R=U/I
I=U/R
I=6V/3 ohmy=2A
I=q/t
Q=I*t
Q=2A*3s=6C

Odpowiedź:
Ładunek który przepłynie będzie miał wartość 6 C (kulombów)