Oblicz objętość i pole powierzchni:
a) sześcianu o krawędzi 5cm
b) sześcianu, którego wszystkie krawędzie mają w sumie 0,36dm długości
c)prostopadłościanu o wymiarach 3cm x 4cm x 5cm
d) prostopadłościanu o wymiarach 2cm x 5cm x 1cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:12:18+01:00
A)
V=Pp x h
h= 5cm
Pp = 5cm x 5cm = 25cm2
V= 25cm2 x 5cm = 125cm3
b)
0,36dm : 12 = 0,03 dm
V =Pp x h
Pp = 0,03dm x 0,03 dm = 0,0009 dm2
V = 0,0009dm2 x 0,03 dm = 0,000027 dm3
c) V=Pp x h
Pp = 3cm x 4cm = 12cm2
V = 12cm2 x 5cm = 60cm3
d)V=Pp x h
Pp = 2cm x 5cm = 10cm2
V = 10cm2 x 1cm = 10cm3
1 1 1
2009-11-22T19:16:10+01:00
A) P= 6 *5cm*5cm= 125cm^
V= 5cm*5cm*5cm=125cm3
b)1/12*36mm= 3mm-- krawedz
P=6*3mm*3mm=54mm^
V=3mm*3mm*3mm=27mm3
c)2*3cm*4cm+2*3cm*5cm+2*4cm*5cm=24cm^+30cm^+40cm^=94cm^
V=3cm*4cm*5cm=60cm3
d)2*1cm*2cm+2*1cm*5cm+2*2cm*5cm=4cm^+10cm^+20cm^=34cm^
v=1cm*2cm*5cm=10cm3