Przeczytaj uważnie tekst konstytucji Nihil novi i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania:

,,Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi Królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, co by było z ujmą i ku uciążeniu Rzeczpospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąśkolwiek, tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej".


PYTANIA!!!
a)Jak należy rozumieć znaczenie pojęcia `konstytucja` w odniesieniu do tego dokumentu, a jak współcześnie?
c)Od czego uzależniał autor możliwość ustanawiania nowych praw?
d)Dlaczego szlachcie bardzo zależało na uchwaleniu tego dokumentu?
f)Jakim współczesnym słowem można zastąpić określenie ,,ku uciążeniu Rzeczpospolitej" ??


Bardzo proszę o poprawną odp.. Zastanówcie się dobrze :):)PZDR!!NAJLEPSZĄ NAGRODZĘ!!50pkt wystarczy chyba:)

1

Odpowiedzi

2009-11-22T19:40:58+01:00
A)obecnie Konstytucja jest to ustawa wyposażona w największą moc prawną. Określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa.
Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Jest ustawą
o szczególnym znaczeniu, ustawą zasadniczą W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno - gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela., w odniesieniu do tego dokumentu konstytucje rozumiemy jako akt, który mówił o tym kto może wyrażać zgode na wejście ustaw w zycie.nie ma tu mowy o rególacjach prawnych, ustroju państwa, ani w jaki sposób powinna byc sprawowana wladza.
c)ustanowienie nowych praw autor uzależnia od zgody nie króla lecz szlachty, która reprezentowana była przez senat i izbe poselską.
d)szlachcie zależało na uchwaleniu tego dokumentu ponieważ dawało to im kolejne przywileje.staliby sie ważniejsi od króla, gdyż to oni decydowaliby jakie prawa i zasady maja wejść w życie a nie król. czyli przejeliby władze w państwie.
f)do ucisku Rzeczpospolitej
3 3 3