Odpowiedzi

2009-11-22T19:16:28+01:00
Jedno? no to fikcyjne będzie np. spotkanie się Zbyszka i Danusi w karczmie, a prawdziwe bitwa pod Grunwaldem.
2009-11-22T19:20:06+01:00
Bardzo często autentycznym postaciom Henryk Sienkiewicz niejako "rozkazuje" przeżywać przygody fikcyjne, niekiedy zaś postępował odwrotnie budując wrażenie, że odtwarza jakąś scenę historyczną (np.: fikcyjny Maćko zabija autentycznego Kunona Lichtensteina - komtura krzyżackiego wysłanego z poselstwem do polskiej królowej - Jadwigi, późniejszej świętej).

Można dojść do wniosku, iż zgodne z rzeczywistością są wszystkie najważniejsze dla losów Polski i Litwy wydarzenia, wokół których zarysowują się wątki przygodowe oraz romansowe.

Śmierć królowej Jadwigi (17 lipca 1399 roku), powstanie na Żmudzi przeciw Krzyżakom, śmierć Konrada von Jungingena (wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1393-1407) i objęcie urzędu wielkiego mistrza przez jego brata Ulryka von Jungingena, wielka wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona wspaniałą bitwą pod Grunwaldem - 15 lipca 1410 roku, do wydarzeń historycznych (do pokoju toruńskiego – z roku 1466) odwołuje się również sam Epilog powieści.