Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T20:03:41+01:00
2.
a)4-metylopent-2-en
b)1,4-dichlorobut-2-yn
c)2-bromo 5,5-dimetylo heks-1-en-3-yn
d)3-chloro 4-etylo hept-1-en-5-yn
__________________________________________________________
3.
Dla wyjaśnienia, jak piszę gdzieś coś w nawiasie, np:(Br) to znaczy, że dorysowujesz kreskę od góry(lub jak zabraknie miejsca z dołu i tam to wpinasz(wiązanie oczywiście zawsze pojedyncze)). Jeżeli napiszę :(Cl)(Cl), to jedno wpinasz z góry, drugie z dołu, ale jak napiszę (C₂H₃) to całe z góry.

a) CH₂=CH-CH(Br)-CH₃
b)CH₂=CH-C(Cl)(Cl)-C≡C-CH₃
c)CH₂=CH-C(CH₃)(CH₃)-CH=CH₂
d)CH₃-C(Cl)(CH₃)-CH=CH-CH₂-CH₂-CH₃
__________________________________________________________
4.
Etan: C₂H₆
mC=12u*2=24u
mC₂H₆=12u*2+1u*6=30u
C%=(24u/30u)*100%=80%

Eten: C₂H₄
mC=12u*2=24u
mC₂H₄=12u*2+1u*4=28u
C%=(24u/28u)*100%≈85,7%

Etyn: C₂H₂
mC=12u*2=24u
mC₂H₂12u*2+1u*2=26u
C%=(24u/26u)*100%≈92,3%

Odpowiedź. Procentowo największą zawartość węgla ma Etyn(≈92,3%). Drugi jest Eten(≈85,7%). Natomiast Ostatni Etan(80%).
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.