Zadanie 1
Okrąg ma promień 10cm.Oblicz pole wspisanego w ten okrąg:
a)trójkąta równobocznego.
zadanie 2
Trójkąt równoboczny ma bok 12cm.Oblicz:
a)pole i obwód koła opisanego na tym trójkącie,
b)pole i obwód koła wpisanego w ten trójkąt.
zadanie 3
Kąty ostre ekierki mają miary 30(stopni) i 60(stopni).Promień okręgu ma 22cm. Jakie długości mają boki ekierki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T00:06:30+01:00
ZADANIE1
R=a√3\3 \ podzielone
R=10
10=a√3\3
a√3=30\√3
a=10√3
P=a²√3\4
P=300√3\4 cm²
zadanie2
a=12
R=a√3\3
R=4√3
podpunkt a
Ob=2πr Ob=2π4√3 Ob=8√3π cm
P=πr² P=48π cm²
podpunkt b
a=12cm
r=√3a\6
r=2√3
Ob=4√3 πcm
P=12π cm²
zadanie3
β=60stopni okrąg opisany na trójkącie prostokątnym
γ=30stopni środek okręgu opisanego na trójkącie
R=22 cm prostokątnym leży w połowie
R=½CB przeciwprostokątnej
CB=44cm
sin30=AB\44 ½=AB\44 2AB=44 AB=22cm
sin60=AC\44 √3\2=AC\44 2AC=44√3 AC=22√3cm