Odpowiedzi

2009-05-17T21:19:16+02:00
W ruchu jednostajnym, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siła ciągu silnika jest równa sumie występujących sił tarcia i oporów. Jeżeli takowe nie występują, siła ciągu równa jest zero.