Zależności między wielkościami xi y można opisać wzorem y=a/x
Poniżej opisano współczynnik a i argument funkcji . Opisz słowami wielkośc y.

a) a- liczba cukierków do podzialu
x- liczba dzieci
y-

b)a- wysokość wieży z klocków
x- liczba jednakowych klocków
y-

c)a- dlugość trasy przebytej rowerem
x-prędkośc roweru
y-

d)a- objętość ostrosłupa
x- pole podstawy ostrosłupa
y-

e) a- odległośc między dwiema miejscowościami A i B( w kilometrach)
x- czas przejazdu od miejscowości A do B (w godzinach)

2

Odpowiedzi

2009-11-22T19:34:40+01:00
Zależności między wielkościami x i y można opisać wzorem y=a/x. Poniżej opisano współczynnik a i argument funkcji . Opisz słowami wielkośc y.

a) a- liczba cukierków do podzialu
x- liczba dzieci
y-ilość cukierków, które otrzyma jedno dziecko

b)a- wysokość wieży z klocków
x- liczba jednakowych klocków
y-wysokość jednego klocka

c)a- dlugość trasy przebytej rowerem
x-prędkośc roweru
y-czas jazdy rowerem

d)a- objętość ostrosłupa
x- pole podstawy ostrosłupa
y-1/3 wysokości ostrosłupa

e) a- odległośc między dwiema miejscowościami A i B( w kilometrach)
x- czas przejazdu od miejscowości A do B (w godzinach)
y- czas w km/h
2009-11-22T19:55:26+01:00
A) a- liczba cukierków do podziału
x- liczba dzieci
y-liczba cukierków, które dostanie jedno dziecko

b)a- wysokość wieży z klocków
x- liczba jednakowych klocków
y-wysokość jednego klocka

c)a- długość trasy przebytej rowerem
x-prędkość roweru
y- czas w jakim została przebyta trasa

d)a- objętość ostrosłupa
x- pole podstawy ostrosłupa
y- 1/3 wysokości ostrosłupa

e) a- odległość między dwiema miejscowościami A i B( w kilometrach)
x- czas przejazdu od miejscowości A do B (w godzinach)
y- śr. prędkość przejazdu z miejscowości A do B