Wybierz wynalazek, który twoim zdaniem był najważniejszy w ostatnich 100 latach. Napisz krótki tekst, uzasadniając swój wybór. W swojej wypowiedzi staraj się zawrzeć odpowiedzi na poniższe pytania.

1. What's the name of your invention ???
2. When was it invented ? (mniej więcej)
3. Who invented it ?
4. Why do you think it is

2

Odpowiedzi

2009-11-22T19:58:08+01:00
I think the most important invention of the past century is plane.
Plane was invented by Wright brothers in 1903. They were born in Dayton (Ohio) in USA.
This machine allowed people to travel long distances in very short time.
2009-11-22T23:18:07+01:00
I think the most important invention of the past century is tv set.
Tv was invented by Francis Jenkins in 1926. They were born in Dayton (Ohio) in USA.This machine allows people to spend a pleasant time.