Odpowiedzi

2009-11-22T19:41:53+01:00
Z obwodów liczymy promienie koła:
ob₁ = 2Пr
16П = 2Пr
r₁ = 8

ob₂ = 2Пr
10П = 2Пr
r₂ = 5

i odpowiednio dla nich ich pola
P₁ = Пr² = 64П
P₂ = Пr² = 25П

Pole pierścienia to P₁ - P₂ = 64П - 25П = 39П
2009-11-22T19:45:09+01:00
20% z 10 m
20/100 x 10=2m
10m - 2m= 8m średnica małego koła

Ppierścienia= Pwiększego koła -Pmniejszego koła
Pkoła= pi x r Kwadrat
r- promień
r1=10m :2=5m
r2=8m:2=4m
Pwiększego koła=25 pi mkwadratowego
Pmniejszego koła= 16 pi m kwadratowego
P pierścienia= 25 pi - 16 pi =9 pi M kwadratowego
2009-11-22T19:51:37+01:00
Średnica - 10 m
promień - 5 m

100% - 5m
20% - xm

x = 5*20 / 100 = 1 m

Ppier. = πR² - πr² = π5² - π1² = 25π - 1π = 24π = 24* 3,14 = 75,36 m²

π≈ 3,14