1. Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników dodając równania stronami a nastpniesprawdź poprawność rozwiązania

| 8x-7=-51
|-8x-80y=-384

2.Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników,odejmując równania stronami, a następnie sprawdź poprawność rozwiązania

|8y+x=24
|y+x=3

3.Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników , mnożąc oba równania przez odpowiednie liczby . Sprawdź poprawność rozwiązania

|-3x-8y=2
|-5x-9y=-1


Prosił bym o szybką odpowiedż .. | to jest klamra jak coś
|

1

Odpowiedzi

2009-11-22T19:58:57+01:00
1)8x-7y=-51
-8x-80y=-384
_____________
-87y=-435/:(-87)
y=5
8x-7*5=-51
8x=-51+35
8x=-16/:8
I x=-2
I y=5
spr:L1=8*(-2)-7*5=-16-35=-51 P1=-51 L1=P1
L2=-8*(-2)-80*5=18-400=-384 P2=-384 L2=P2
2)8y+x=24
y+x=3
-------------
7y=21/:7
y=3
8*3+x=24
24+x=24
x=24-24
I x=0
I y=3
spr:L1=883+0=24 P1=24 L1=P1
L2=3+0=3 P2=3 L2=P3
3)-3x-8y=2/(-5)
-5x-9y=-1/3

15x+40y=-10
-15x-27y=-3
----------------
13y=-13/:13
y=-1
-3x-8*(-1)=2
-3x+8=2
-3x=2-8
-3x=-6/:(-3)
I x=2
I y=-1
spr:L1=-3*2-8*(-1)=-6+8=2 P1=2 L1=P1
L2=-5*2-9*(-1)=-10+9=-1 P2=-1 L2=P2