Odpowiedzi

2009-11-22T19:52:08+01:00
Jako wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum, podpisani pod tą petycją, zwracamy się z serdeczną prośbą do Pana Dyrektora, o zniesienie obecnie istniejącego systemu oceniania uczniów, a wprowadzenie na jego miejsce ocen opisowych.

Zmiana ta wpłynęłaby na obiektywne spojrzenie przez wszystkich nauczycieli uczących w naszym gimnazjum, na postęp w edukacji oraz rozwoju każdego z uczniów. Pozwoliłoby to na uniknięcie dodatkowych stresów, jakie są dostarczane każdemu z nas przy wystawianiu stopni z danego przedmiotu czy także zachowania. System wystawiania ocen niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwym sądem. Zadaniem każdej placówki edukacyjnej jest przekazywanie wiedzy młodym ludziom, a nie wystawienie złych bądź dobrych stopni, które w rzeczywistości nie są odzwierciedleniem prawdziwych umiejętności oraz wiedzy ucznia.

Dlatego wierzymy, że Pan Dyrektor okaże zrozumienie i przychyli się do naszej prośby, aby w najbliższym czasie, w Publicznym Gimnazjum, zamiast sześciostopniowej skali oceniania, zastosowano sprawdzony już opisowy system sprawdzania uczniów.


Uczniowie
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:59:55+01:00
Klasa
Rok nauki

Do Dyrekcji
(nazwa szkoły)
w (miejscowość)

(akapit) Zwracam sie z uprzejmą prośbą, w imieniu klasy (klasa) o zmianę nauczyciela prowadzącego przedmiot matematyka, którym obecnie jest Pani (imię i nazwisko).
(akapit) Prośbą swą motywuję tym, że kompetencje, predyspozycje osobiste obecnego nauczyciela sprawiają, że wielu uczniów nie jest w stanie opanować materiału przewidzianego programem nauczania. Ponadto zaburzone kontakty na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń, z Panią (imię i nazwisko) powodują niezdrową atmosferę w klasię, ktora dodatkowo utrudnia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Zmiana nauczyciela prowadzącego mogłaby zniwelować wszystkie problemy oraz poprawić samopoczucie obu stron.
(akapit) Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Podpis

Na następnej stronie powinny znaleźć się podpisy wszystkich uczniów, z oświadczeniem, ze również się zgadzają na zmianę nauczyciela. Dobrze byłobo by Waszą petycję poparli rodzice. Wtedy by to lepiej zaskutkowało.
6 4 6
2009-11-22T21:25:48+01:00
Miejscowość, dnia np 22.11.09r.


Petycja

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojego problemu a mianowicie problemem jest dojazd dzieci ze wsi do szkół w mieście. Dzieci te nie dość, że czekają długo na autobusy rano to w czasie zimy czasami autobusy zamarzają i nie mają jak się dostać do szkoły.

Z poważaniem Anna Kowalska.
2 1 2