Odpowiedzi

2009-11-22T19:46:34+01:00
W wyniku reakcji wodoru z tlenem otrzymano 9g. wody. oblicz ile moli wodoru wzięło udział w tej reakcji ?

masa wodoru = 2*1=2 g/mol
masa wody= 2*1+16=18 g/mol

2H₂ + O₂→ 2H₂O
2mole------2mole
2mole------36g
x-----------9g

x=2mole*9g/36g=0,5 mola.
2009-11-22T19:59:07+01:00
M H2O = 18g
m O2 = 16g
m H2= 1g

H2 + 1/2 O2 -> H2O

18g H2O ->1g H2
9g H2O -> x g H2
x = 0,5 g H2

1g H2 -> 1 mol H2
0,5 g H2 -> x mol
x = 0,5 mol H2
1 1 1