Odpowiedzi

2009-11-22T20:03:10+01:00
1 Jachwe
2 Ewanelia
3 łukasZ
4 MateuszUsz
5 apoStołów
6 zbawiCiel
7 cHrześcijaństwo
8 JoRdanie
9 marYja
10 Syn
11 elżbieTy
12 eUcharystii
13 S


1. żydowski jezus
2. INACZEJ DOBRA NOWINA
3. autor ewangelii
4. autor ewangelii
5. było 13..
6. jezus-
7.Nazwa naszej wiary.
8. Chrzest Jezusa w .....
9.Najświętsza ...... Panna
10. Jest Bóg, ...... boży i duch święty
11. Nawiedzenie św...
12. ustanowienie .....
13......... chrystus
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T20:07:08+01:00
J1. Miejsce chrztu Pana Jezusa - Jordan
E2. Miejsce narodzenia Chrystusa - Betlejem
Z3. Umarł na nim Jezus - krzyż
U4.Zdrajca Jezusa - Judasz
S5. Na tę górę zaprowadził uczniów Jezus, by się modlić - Synaj

C6. ... trzeciego dnia- zmartwychwstał
H7. Ochrzcił Jezusa. Jan...-Chrzciciel
R8. Podczas drogi krzyżowej ocierała twarz Pana Jezusa. - Weronika
Y9. Imię matki Jezusa - Maryja
S10. Przed śmiercią Jezus został ubrany w płaszcz - szkarłatny
T11.Czas oczekiwania na przyjście Jezusa na świat - Adwent
U12. Złożono do niego Pana Jezusa po śmierci - grobu
S13. Pomagał nieść krzyż Pana Jezusa - SZYMON
8 4 8
2009-11-22T20:19:17+01:00
1 betleJem
2 Emaus
3 Zbawił
4 jUdasz
5 apoStoł

6 Cyrenejczyk
7 eucHarystia
8 maRyja
9 ukrzYżowanie
10 piSmo
11 Tabor
12 poncjUsz
13 Synem

1. Miejsce narodzin Jezsa
2. Miejsce, do którego wędrował Jezus z uczniami po zmartwychwstaniu.
3. Jezus przez swą mękę i śmierć ... świat,
4. Sprzedał Jezusa za 30 srebrników
5.uczeń chrystusa
6. Szymon, pomógł nieść krzyż Jezusowi
7. Sakrament, który ustanowił Jezus podczas swojej ostatniej wieczerzy,
8. Matka Jezusa
9. Jezus zginął przez ....
10. ... Święte- mówi o działalności Boga i Jezusa
11. Przemienienie na górze...
12. ... Piłat- skazał Jezusa na śmierc
13. Jezus jest ... Boga
6 4 6