Odpowiedzi

2009-11-22T20:09:49+01:00
Różnice te to:
1. W Atenach obywatelami mogli być tylko mężczyźni, którzy zamieszkiwali Ateny od kilku pokoleń. natomiast współcześnie każdy jest obywatelem kraju, wyjątki stanowią nieliczne kraje.
2. W Atenach rządziło zgromadzenie ludowe, czyli wszyscy obywatele, natomiast współcześnie obywatele wybierają swoich przedstawicieli.
3. W Atenach każdy obywatel był tylko raz na danym stanowisku, natomiast współcześnie obywatel może zajmować urząd kilka razy.
4. W Atenach kobiety nie miały żadnych praw, natomiast współcześnie mają.
5. W Atenach obcokrajowcy nie mogli zostać obywatelami, natomiast teraz tak
2 5 2