Rozwiąż logogryf, z zaznaczonych pól odczytaj nazwę węglowodoru, a następnie uzupełnij zdanie.
1. Grupa związków o ogólnych wzorze CnH2n+2
2.Potoczna nazwa tlenku węgla(II)
3.Grupa związków o ogólnym wzorze CnH2n
4.Nazwa węglowodoru o wzorze C3H6
5.Nazwa węglowodoru o wzorze C3H4
6.Grupa związków o ogólnym wzorze CnH2n-2
7.Reakcja polegająca na łączeniu się cząsteczek tego samego związku w długi łańcuch bez tworzenia produktów ubocznych
8.Nazwa węglowodoru o wzorze C5H8

2

Odpowiedzi

2009-11-22T19:52:24+01:00
1. Grupa związków o ogólnych wzorze CnH2n+2- alkany
2.Potoczna nazwa tlenku węgla(II) - czad
3.Grupa związków o ogólnym wzorze CnH2n - alkeny
4.Nazwa węglowodoru o wzorze C3H6 - propen
5.Nazwa węglowodoru o wzorze C3H4 - propin / propyn
6.Grupa związków o ogólnym wzorze CnH2n-2 - alkiny
7.Reakcja polegająca na łączeniu się cząsteczek tego samego związku w długi łańcuch bez tworzenia produktów ubocznych - polimeryzacja
8.Nazwa węglowodoru o wzorze C5H8 - pentyn/ pentin
25 2 25
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:54:27+01:00
1 alkany
2 czad
3 alkeny
4 propen
5propin
6 alkiny
7polimerycacja
8pentin
57 2 57