Odpowiedzi

2009-11-22T21:23:04+01:00
Morfologii krwi obwodowej, czyli określenia liczby krwinek białych, czerwonych, wartości hematokrytu (stosunku objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi) i stężenia hemoglobiny. Łącznie z morfologią krwi często mierzy się wskaźniki oceniające krwinki czerwone: średnia objętość krwinki czerwonej (MCV), średnia zawartość hemoglobiny (MCH) i średnie stężenie hemoglobiny (MCHC), ewentualnie jeszcze inne parametry - np. wskaźnik zróżnicowania objętości krwinek czerwonych (RDW);
rozmazu krwi obwodowej (leukocytogram) - określenie ilości poszczególnych typów krwinek białych: granulocytów obojętnochłonnych pałeczkowatych i podzielonych, granulocytów kwasochłonnych, granulocytów zasadochłonnych, limfocytów i monocytów. Jeśli badanie wykonywane jest z użyciem autoanalizatorów hematologicznych, możliwy jest inny podział typów krwinek białych;
liczby płytek krwi - określana jest zwykle łącznie z morfologią krwi;
badań oceniających własności poszczególnych rodzajów elementów upostaciowanych krwi:
krwinek czerwonych - np. oporność błony komórkowej na zmianę osmolalności, aktywność enzymów wewnątrz krwinek (kinazy pirogronianowej, dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej),
krwinek białych - np. aktywność enzymów wewnątrz krwinek (fosfatazy zasadowej, fosfatazy kwaśnej, w reakcji PAS, peroksydazy), aktywność fagocytowa, zdolność migracji, obecność charakterystycznych antygenów na poszczególnych typach komórek,
płytek krwi - np. aktywność tzw. czynników płytkowych, zdolność adhezji i agregacji płytek;
badania cytogenetycznego komórek jądrzastych krwi (patrz dodatkowo "Badanie cytogenetyczne").
niewiem czy to o to chodziło