Odpowiedzi

2011-07-17T19:14:34+02:00

1.

- oba państwa miały mieć jednego króla,

- powołano wspólny Sejm,

- postanowiono prowadzić wspólną politykę zagraniczną,

- odrębne języki i wojsko.

 

2. Przyczyny:

- rywalizacja o dominację na Bałtyku,

- roszczenia Zygmunta III Wazy i jego synów o tron szwedzki,

- przyłaczenie przez Zygmunta szwedzkiej części  Inflant do Polski.

3 4 3
2011-07-17T19:18:39+02:00

1. Postanowienia Unii lubelskiej :

-Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie
-Powołano Sejm Walny

-Wprowadzono jedną walutę
-Zobowiązano się do prowadzenia wspólnej polityki obronnej i zagranicznej
-Wspólny władca wybierany przez oba narody w wolnej elekcji

-odrębne wojska, prawo, skarby i urzędy

- Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie

- Zachowano odrębne języki urzędowe 

- Uchwalono unifikację systemów prawnych

 

2.Przyczyny :

-rywalizacja o dominację nad Morzem Bałtyckim 

-dążenie króla Polski do odzyskania tronu w Szwecji

-dążenie króla Szwecji do podporządkowania sobie Rzeczypolspolitej

1 5 1