Następujące tworzywa: PCW, igielit i windur, zawierają ten sam polimer. Substratem do otrzymywania tego polimeru jest substancja, która powstaje w reakcji dwóch gazów:
- pierwszy gaz otrzymuje się w reakcji karbidu z wodą,
- drugi gaz otrzymuje się w reakcji stężonego kwasu siarkowego (VI) z solą kuchenną.
Ułóż równania wszystkich opisanych przemian.

1

Odpowiedzi

2012-08-22T15:44:19+02:00

reakcja karbidu z wodą:

 

CaC₂ + 2H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + CH≡CH

 

reakcja stężonego kwasu siarkowego z solą kuchenną:

 

H₂SO₄ + 2NaCl ⇒ Na₂SO₄ + 2HCl

 

 

Reakcja dwóch gazów:

 

CH≡CH + HCl ⇒ CH₂=CH(Cl)

 

n CH₂=CH(Cl) =p. T. kat. ⇒ [-CH₂-CH(Cl)-]n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)