Zapisz w jak najprostszej postaci .
A) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x + 10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+ 2.
B) o ile mniejsza od liczby x jest srednia arytmetyczna liczb x, x-5 i x-7.
C) o ile większa jest liczba 20 razy większa od x+ 1 od liczby o 20 % większej od x- 1

1

Odpowiedzi

2009-11-22T22:19:23+01:00