Odpowiedzi

2009-11-22T20:09:03+01:00
Mój pierwszy dzień w gimnazjum był świetny, ponieważ wszystko przebiegło tak jak powinno.
Z samego rana umyłem się, zjadłem śniadanie i przebrałem w strój apelowy. Gdy wychodziłem z domu zaszedłem do mojego kolegi Tomka, abyśmy razem poszli do nowego gimnazjum. Dwadzieścia minut później zjawiliśmy się nie spóźnieni w szkole tuż przed rozpoczęciem uroczystego apelu z okazji przyjęcia do szkoły pierwszoklasistów. Po części artystycznej i innych formalnościach każdy rozszedł się do swoich klas, ja byłem akurat w Id w sali 233. Moją wychowawczynią okazała się bardzo miła p. Ewa Jagłowska, która będzie mnie uczyć chemii i biologii. W sali było przeciętnie ponieważ rozmawialiśmy o mundurkach, lekcjach i innych rzeczach co nie było zbytnio interesujące.
Tego dnia nic nie było tragiczne, wszystko mi się podobało. Gdy zebranie dobiegało końca wszyscy się rozeszli do swych domostw i następnego dnia bez żadnych skrupułów wszyscy zjawili się na lekcjach.


TŁUMACZENIE

My first day at school was great, because everything went as it should.
In the morning I washed up, ate breakfast and dressed in costume roll call. When I left home I went to my friend Tom, we went together to a new school. Twenty minutes later zjawiliśmy not late in the school just before the formal appeal on the occasion of the adoption of the first class to the school. In part, art and other formalities, each rozszedł to their classes, I was just in the hall Id 233 My tutor was very nice p. Jagłowska Eve, who will teach me chemistry and biology. The room was average, as we talked about the uniforms, lessons and other things which was not too interesting.
That day there was nothing tragic, everything I liked. When the meeting was coming to an end we all dispersed to their homes and the next day without any qualms, all arrived in the classroom.MAM NADZIEJE , ZE JEST 160 SŁOW

POZDRAWIAM
2009-11-22T20:12:13+01:00
Hello, today is my first day in the new school. wants to share with you my impressions. a mi sie in this school, there are plenty of people, teachers, and everything is like you dreamed it, I hope that my study also goes well. see you again
2009-11-22T20:32:48+01:00
Dear Klaudia!

My first day at school was great, because everything went as it should.
In the morning I washed up, ate breakfast and dressed in costume roll call. When I left home I went to my friend Tom, we went together to a new school. Twenty minutes later zjawiliśmy not late in the school just before the formal appeal on the occasion of the adoption of the first class to the school. In part, art and other formalities, each rozszedł to their classes, I was just in the hall Id 233 My tutor was very nice p. Jagłowska Eve, who will teach me chemistry and biology. The room was average, as we talked about the uniforms, lessons and other things which was not too interesting.
That day there was nothing tragic, everything I liked. When the meeting was coming to an end we all dispersed to their homes and the next day without any qualms, all arrived in the classroom.

greetings and kisses
Marcelina