Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T20:57:31+01:00
W ,,Królu Edypie" występują charakterystyczne cechy budowy tragedii greckiej:
- jest przeznaczony do wystawiania na scenie
-występuje bohater tragiczny (Edyp)
-tragedia bohatera spowodowana jest winą tragiczną( bohater musi wybrać między istnieniem państwa, a własną osobą)
-obowiązuje zasada trzech jedności:miejsca(przed pałacem w Tebach),czasu(1 dzień),akcji(występuje jeden wątek niezawinionej zbrodni Edypa).
-ogromną rolę pełni chór starców, którzy komentują i oceniają przebieg zdarzeń
-bohaterami są jedynie wybitne jednostki-Edyp pochodzi z znakomitego rodu Labdakidów
-obowiązuje zasada nieprzedstawiania bezpośrednio krwawych scen( o wyłupieniu oczu przez EDypa dowiadujemy się przez posłańca.
- dramat zbudowany jest z prologu(dotyczy problemu nękającego Teby),parodosu(wejście chóru -opisuje klęski jakie spadły na Teby),epeisodiów,stasimonów,exodos
-zasada decorum - utwór pisany jest podniosłym patetycznym stylem
-tytuł pochodzi od nazwy bohatera
-utwór ma wywołać w widzach katharsis-oczyszczenie

zad.2
Tragizm Edypa polega na tym, że musi wybrać między istnieniem państwa a istnieniem własnej osoby. Wybiera dobro państwa dla tego według mnie ostatecznie ponosi zwycięstwo moralne.Poświęca się aby uwolnić lud od zarazy.Spełnia to co obiecał Tebom - ukaże mordercę, mimo,że nie wiedział, iż to on jest zabójcą. Edyp został mordercą, gdyż musiał wypełnić przeznaczenie. Przyznał się do winy przed całym ludem, odpokutował winę zadając sobie cierpienie fizyczne i opuszczając Teby.