Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T20:21:49+01:00
FexOy + y H2 -----> x Fe + y H2O
Znajomość mas molowych żelaza, tlenu i wodoru pozwala Ci ułożyć następującą proporcję
56 x + 16 y ------- 18 y,
/wiesz także, ile gramów tlenku wzięto do reakcji, oraz ile gramów wody otrzymano, aby zapis był bardziej przejrzysty, nie zapiszę jednostek/
32 ------- 10,8,
z której następnie wyliczasz x i y
(56 x + 16 y) * 10,8 = 18 y * 32
604,8 x + 172,8 y = 576 y
604,8 x = 403,2 y/ : 403,2
1,5 x = y
1,5 = y/x
3/2 = y/x
Tak więc podstawiając do tlenku za x i y powyższe wartości, dochodzisz do sedna sprawy, możesz stwierdzić, że tlenek, o którym mowa to Fe2O3.
2009-11-22T20:31:32+01:00
M H₂O= 2*1g + 16g = 18g
18g ---- 16g
10,8g --- x
x= 10,8*16g/18
x=9,6g

32g-9,6g=22,4g
M Fe= 56g
n Fe =22,4/56
n Fe = 0,4 mol
n O₂ = 9,6/16
nO₂ = 0,6 mol

Fe₂O₃
2/3 = 0,4/0,6
2/3 = 4/6
2/3=2/3

FeO
1/1≠ 0,4/0,6

Odp. Ten tlenek to Fe₂O₃