Odpowiedzi

2009-11-22T20:28:12+01:00
Jest kilka modlitw do Ducha Świętego

A)Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Boże przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta. Oczyść, przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie wielbić. Prosimy Cię, niech łaska Ducha Świętego oświeci nasze serca i niech je obficie pokrzepi słodyczą doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

B)Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

C)Boże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen.
(Bł. Arnold Janssen SVD)

D)Bądź mym oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją
siłą, Duch Święty, abym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duch
Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, ażebym
strzegł tego, co święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie stracił
tego, co święte. Amen. (św. Augustyn)

E)O Duchu Święty, przyjdź do mego serca, o Boże żywy, mocą twoją świętą
pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru
świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja
będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj
mi miłość Twoją! Amen ( św. Katarzyna ze Sieny)

F)Duchu Święty, Boże miłości, Ty który przez miłość
Jesteś więzią Trzech Osób Boskich,
Spoczywasz i znajdujesz szczęście
Pośród synów ludzkich.
Dzięki Twej mocy i wdziękowi
Nieskalana czystość kwitnie na ziemi
Jak róża pośród cierni.
Duch Święty! Miłości! Miłości!
Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi
Na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia
Wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej,
Gdzie znajdują zaspokojenie serca
Spragnione Bożej miłości.
O Miłości, tylko ty znasz drogę,
Która prowadzi do życia i prawdy.
W Tobie spełnia się cudowne przymierze,
Które jednoczy Trzy Osoby Boskie.
Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach
Goszczą drogocenne dary.
Od Ciebie pochodzą płodne nasiona,
Które wydają owoce życia.
Z Ciebie wypływa miód tak słodki,
Radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu.
Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody
Błogosławieństw z nieba!
Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!
(Święta Gertruda, mniszka benedyktyńska z Niemiec,1256-1303)

G) Litania do Ducha Świętego
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T20:46:41+01:00
Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym,
Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.