1.W pewnym trapezie równoramniennym podstawy mają długości 10 cm i 18 cm, a wyskokość jest równa 4 cm. Które z poniższych zdań są prawdziwe dla tego trapezu?
1.Pole trapezu wynosi 56cm2( cm kwadratowych)
2.Ramię trapezu ma długość 4pierwiastek 2cm.
A. tylko 1 B. tylko 2 C. oba D. żadne2.Wysokości równoległoboku są równe 6cm i 8cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60cm2(cm kwadratowych). Jaką długość ma krótszy bok tego równoległoboku?
A. 7,5cm B. 10cm C. 8cm d. 6cm

Muszą być obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T20:59:07+01:00
1.W pewnym trapezie równoramniennym podstawy mają długości 10 cm i 18 cm, a wyskokość jest równa 4 cm. Które z poniższych zdań są prawdziwe dla tego trapezu?
1.Pole trapezu wynosi 56cm2( cm kwadratowych)
2.Ramię trapezu ma długość 4pierwiastek 2cm.
A. tylko 1 B. tylko 2 C. oba D. żadne

P=(a+b)h/2
P=28*4/2
P=112/2
P=56cm2

a na 2 zdanie masz załącznik(właśnie go robię)
odp.C oba

2.Wysokości równoległoboku są równe 6cm i 8cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60cm2(cm kwadratowych). Jaką długość ma krótszy bok tego równoległoboku?
A. 7,5cm B. 10cm C. 8cm d. 6cm

P=a*h
60=a*8
a= 60/8
a=7,5 cm