Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T21:46:52+01:00
4.36
Bok wynosi √(a²+a²)=a√2
Dzielimy na 6 trójkątów równobocznych. Pole jednego to x²√3/4 gdzie x to a√2
pole jednego: 2a²√3/4. Pole całego to suma wszystkich 6 czyli (2a²√3/4)*6=3a²√3
4.37
Trójkąt CDE jest równoramienny i kąt przy wierzchołku D wynosi 720:6=120 stopni. a przy pozostałych wynosi 30 stopni. Po podzieleniu tego na dwa trójkąty o bokach a,2a,a√3 bo jest to trójkąt o kątach 30,60,90. Długość prostokąta wynosi a√3 gdzie a to 10 czyli długość to 10√3. Szerokość tego prostokąta z tw. Pitagorasa to √(10²+10²)=10√2
Pole tego wynosi 10√2*10√3=100√6
4.38
Górna krawędź to a, a dolna tej płaszczyzny to 2a. Pole jej to trapez, którego wysokość to √(a²+a²) czyli a√2.
Pole to: (a+b)h/2 więc jest to (a+2a)a√2/2czyli 3a²√2/2 i to jest równe 12√7
Obliczamy a. 3a²√2=24√7
a²√2=8√7
a²=8√14
a=√(8√14)
V=6 trójkątów o boku a których pole to a²√3/4 pomnożone przez a.
Pb=Dwa razy 6 trójkątów o boku a których pole to a²√3/4 i dodane do tego 6 ścian bocznych których pole powierzchni to a².