Odpowiedzi

2009-11-22T20:46:50+01:00
To ma być biografia? :)
Napisze Ci fajną biografię Krasickiego na podstawie mojego repetytorium.
Ignacy Krasicki (1735-1801) urodził się w rodzinie średnioszlacheckiej, w Dubiecku nad Sanem, gdzie początkowo pobierał nauki w zaciszu domowym. W roku 1750 ukończył lwowskie kolegium jezuickie, wstąpił też do warszawskiego seminarium duchownego, gdzie uczył się do roku 1754.W roku 1759 czyli 5 lat później przyjął święcenia kapłańskie.
Później podjął się studiów w Rzymie, po roku 1759. Później powrócił do Polski, gdzie związał się ze stronnictwem saskim. Został również kapelanem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Brał udział w organizowanych przez Króla obiadach czwartkowych, redagował czasopismo "Monitor", przyczynił się także do powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 1766 został biskupem warmińskim.
Jego twórczość:
MONACHOMACHIA, ANTYMONACHOMACHIA, SATYRY, BAJKI, WOJNA CHOCIMSKA. To są najważniejsze. Jeśli chcesz szczegółowo, napisz.

FRANCISZEK KARPIŃSKI (1741-1825)
Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej, wykszłacił się w stanisławowskim kolegium jezuickim a następnie w jezuickiej Akademii lwowskiej. Jest on uważany za czołowego przedstawiciela poezji sentymentalnej oraz spadkobiercę sielankowej poezji baroku.
Jego twórczość:
*Do Justyny
*Laura i Filon
Jest on także autorem wierszy patriotycznych
*Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim