A) Liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a
b)liczbę o 5 mniejszą od dwukrotności liczby b
c)liczbę 3 razy mniejszą od połowy liczby c
d) liczbe 5 razy większą od kwadratu liczby d
e)liczbę,która stanowi 76% liczby a
f)liczbę ,która stanowi 115% liczby b
g)liczbę o 20 % wieksza od c
h) liczbę o 30 % mniejszą od d

3

Odpowiedzi

2009-11-22T20:43:38+01:00
A) a²+6
b) 2b-5
c) ⅓c/2
d) 5d²
e) 0,76a
f) 1,15b
g) c+20% / 1,2c
h) c-30% / 0,7c
2009-11-22T20:45:57+01:00
A) a² + 6
b)2b-5
c)½c÷3
d)d²×5
e)0,24a
f)1,15b
g)1,2c
i)0,7d
2009-11-22T20:50:06+01:00
1. a²+6
2. 2b-5
3. ½c:3
4. d² ×5
5. 0,76 ×a
6. 1,15 ×b
7.1,2×c
8. 0,7×d