Odpowiedzi

2009-11-22T20:41:04+01:00
Jezus- Syn Boży, Zbawiciel świata, założyciel religii chrześcijańskiej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
link do strony o Jezusie
2009-11-22T20:41:31+01:00
Jezus był to nazarejczyk, Mesjasz, nauczał ludzi niewierzących jak i wierzących. Głosił Ewangelię itp. Przemienił krew w wino a ciało w chleb :)
Chyba tyle starczy, czy chcesz wiecej ? :D
2009-11-22T20:44:15+01:00
Juzus-Jezus Chrystus pomocą, zbawieniem namaszczony, pomazaniec, mesjasz ur. ok. 8 -4 p.n.e., miejsce sporne: wg Ewangelii Betlejem, zdaniem wielu historyków prawdopodobnie Nazaret zm. ok. 30-33 n.e. w Jerozolimie), Jezus z Nazaretu – centralna postać chrześcijaństwa. Według chrześcijan założyciel chrystianizmu, Syn Boży i Zbawiciel.

Dla większości wyznań i kościołów chrześcijańskich (trynitarnych) Jezus jest także wcieleniem Boga w osobie Syna Bożego. W islamie uznawany jest za proroka.

Głównymi źródłami informacji o Jezusie Chrystusie są Ewangelie, z których cztery Kościół uznał za kanoniczne i włączył jako do Nowego Testamentu ustanawiając źródło swojej doktryny. Pozostałe natomiast uznane zostały za apokryfy. Informacje zawarte w tych ostatnich, są bardziej cenne dla badaczy środowiska, w jakim te dzieła powstały, niż dla poznania życia Jezusa i jego nauki.[5] Istnieją także nieliczne źródła pozachrześcijańskie traktujące o Jezusie. Potwierdzają one historyczność postaci Jezusa, nie dostarczając jednak szczegółów z jego życia.

Według zapisów w Ewangeliach Jezus nauczał w Galilei i Judei w rzymskiej Palestynie, został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem rzymskiego namiestnika (gr. hegemon) Poncjusza Piłata, a trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał, co stanowi o sednie doktryny chrześcijaństwa.

Według pism wczesnochrześcijańskich nauka Jezusa została rozpowszechniona przez uczniów nazywanych Apostołami