Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T20:54:24+01:00
Napisz równanie prostej prostopadłej to wektora U i przechodzącej przez punkt P, gdy :
a) U=(-1,2) P=(0,3)
b) U=(-3,-2) P=(1,-3)
c) U=(-2,-2) P=(2,2)

Mam skorzystać ze wzoru Ax+By+C=0

wektor [A , B] jest prostopadły do Ax+By+C=0
a) U=[-1,2] P=(0,3)
-1x+2y+C=0
-1*0+2*3+C=0
C=-6
Czyli prosta : -1x+2y-6=0
b) U=(-3,-2) P=(1,-3)
-3x-2y+C=0
-3*(1)-2*(-3)+C=0
-3+6+C=0
C=-3
Czyli prosta : -3x-2y-3=0
c) U=(-2,-2) P=(2,2)
-2x-2y+C=0
-2*(2)-2*(2)+C=0
-4-4+C=0
C=8
Czyli prosta : -2x-2y+8=0
3 5 3