Pomógłby mi ktoś przetłumaczyć to zadanie ( chodzi tu o czas m.in. FUTURE SIMPLE) ... bardzo proszę ;* po polsku nie brzmi ono stylistycznie, ale po ang będzie dobre ;D

Moja wymarzona praca związana jest z fotografiom. W przyszłości chciałabym zostać fotografem. Jednak najpierw trzeba skończyć studia i posiadać dobry sprzęt - aparat, obiektywy itd. Wymagana jest także wiedza o najnowszych trendach w modzie i makijażach. Jako dziewczyna nie mam z tym większych problemów. Niektórzy myślą, że robienie zdjęć nie ma sensu/est strasznie nudne. Ja myślę, że jest to niesamowite zrobić zdjęcie, wyjąć je za parę lat z szuflady i powspominać!
Moją drugą pasją są podróże. Poznawanie innych kultur, nowych ludzi... zwiedzanie zabytków...poznawanie pięknych miejsc na świecie. Moim marzeniem jest połączyć te dwie pasje - podróżować i robić zdjęcia. Rodzice zawsze mówili mi, że trzeba kochać to co się robi. Ja właśnie to kocham i nie wyobrażam sobie żebym mogła robić coś innego w przyszłości. est to także korzystny zawód. Za sese zdjęciową, fotograf może zarobić nawet 10 tys. zł.

2

Odpowiedzi

2009-11-22T21:07:53+01:00
The dream tied work is mine around for photographs. In the future I would like to become the photographer. However at first it is necessary to finish college and to have the good equipment - apparatus, lens itd. Also a knowledge about the newest fashion trends and make-ups is required. As the girl I don't have more considerable problems with it. Some think that doing photographs doesn't have terribly boring sensu/est. I think that it is incredible to take a photo, to take them out in a few years out of the drawer and to reminisce! Travels are my second passion. Getting to know other cultures, of new people... seeing the monuments... getting to know beautiful places in world. He is my dream to connect these two Passions - to travel and to do photographs. Parents have always told me that it is necessary to love what is being done. I just love it and I am not imagining so that I can do something else in the future. est it is also a beneficial profession. Too sese photographic, the photographer can earn even 10 thousand zlotys
2009-11-22T21:18:02+01:00
My dream work is photographer. In feature I will be photographer. But firdt I must finish study and I must have good camera. I may know about fashion and about make-up. like a girl I won't have problems with it. Some of people think that doing photos isn ' t intresting. But I think that is exciting when you about some years takes photos from shalves and look what was later! My second hobby are travels. knowing another culture, new people.. side show.. knowing places in the world. ?my dream is make one this hobbies- traveling and making photos. My parents ware always talking, that we must love that what we do. i love it and I don't think about do something other in feature. About sesion, photographer can take 10000 tausents. zlotys.