Odpowiedzi

2009-05-17T22:12:57+02:00
Reakcja zobojętniania zaszła w próbówce numer 2.

Cząsteczkowy
HCl + KOH -> KCl + H2O

Jonowy
H+ + Cl- + K+ + OH- -> K+ + Cl- + H2O

Skrócony jonowy
H+ + OH- -> H2O