Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T21:11:20+01:00
O na dnie.
Następnym przykładem oddziaływania na skorupę Ziemi przez hydrosferę jest ruch lodowca. Lodowiec zmienia całe krajobrazy. Żłobi doliny, przesuwa warstwy skalne na duże odległości,
a roztopiony tworzy nowe rzeki i jeziora w wydrążonych przez siebie korytach.
Hydrosfera jest szczególnie ważna, gdyż bez niej nie narodziłaby się biosfera.
Wody Ziemi są w dużej mierze zależne od atmosfery, gdyby nie odpowiednia ochronna tej warstwy przed działaniem słońca, hydrosfera mogłaby się w ogóle nie pojawić.
Hydrosfera jest ograniczana przez litosferę głównie w postaci lądów, również minerały występujące w litosferze przyczyniły się do zmiany składu chemicznego mórz i oceanów.
Atmosfera chroni ją przed szkodliwym działaniem Słońca, a także przyczynia się do magazynowania ciepła przez nie wytwarzanego poprzez efekt cieplarniany.

Zależności tego rodzaju jest bardzo dużo. Wszystkie przedstawione powyżej przykłady są jedynie najistotniejszymi i bezpośrednimi współ zależnościami pomiędzy sferami. Świadczą o dużym zróżnicowaniu naszego otoczenia.
Nie można jednoznacznie określić czy dane oddziaływanie jest negatywne czy pozytywne.
Mają one raczej charakter naturalnych procesów Ziemi. Jednak poznając dokładnie te zależności łatwiej dojdziemy do rozwiązań wielu nurtujących nas problemów związanych z klimatem, pogodą czy występowaniem flory i fauny. :)
2009-11-22T21:39:39+01:00
Litosfera może oddziaływać na biosferę poprzez skład chemiczny podłoża, gdyż inne gleby wytworzą się na podłożu piaszczystym, a inne na podłożu wapiennym