Odpowiedzi

  • Doli
  • Rozwiązujący
2009-05-17T22:06:46+02:00
Zadanie masz ułatwione ponieważ równanie jest w postaci iloczynowej.
pierwiastki (czyli rozwiązania) poniższego równania:
(x-3)(2xdo kwadratu-4x)=0
żeby lewa strona była równa zero albo x-3 musi być równe zero albo 2xdo kwadratu-4x równe zero.
Zatem pierwiastki tego równania to
x=3
2xdo kwadratu-4x = 2x(x-2)
x=0
x=2
Wykres tej funkcji przebiega następująco:
Zaznaczasz na wykresie miejsca zerowe (pierwiastki równania). Gdyby wymnożyć nawiasy okazuje się, że przy x z najwyższą potęgą jest znak plus zatem zaczynamy rysować wykres od prawej strony od góry przecinając miejsca zerowe.

Rozwiązaniem tej nierówności (odczytujemy z wykresu zapisując przedzialy, gdzie wykres znajduje się nad osią OX) jest:

x∈(0,2) + (3,∞)