Wyrażenia algebrailczne :
zad 1
Przekształć iloczyny na sumy
a) (√3+1) (2√3-2)
b) ( √2+√3) (√6+√3)
c) (x√2 +1 ) ( x-2√2)
d)(x+√2) (2√2+x)
e) (2x²√5 - 2 ) (x√5-√5)
f) ( a√2-√3) (a√3+√2)

zad 2
Zapisz w jak najprostrzej postaci
a) (2a+b)×c-(2a+b )×d
b)5(x-z) +a (z-x)
c)2x²(x-5)-3x (x²-3x+5)
d) 6(a²+½b+⅓c)-6(a²-½) (-3(b²+⅓)
zad 3
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a)6x²y-3xy²
b)2xyz²-4xy+6x
c)2√2ab+a√2+a²√2

2

Odpowiedzi

2009-11-22T21:41:23+01:00
2.b) 5x-5z+az-ax
c)-x³-4x²-15x
d)3b+2c-54²+3

zad.3.
a)3xy(2x²-y)
b)2x(yz²-2y+3)

Tylko tyle wiem, ale zawsze to cos ;p
2009-11-23T02:14:03+01:00
Zad 1
a) (√3+1)(2√3-2)=6-2√3+2√3-2=4+4√3=4(1+√3)
b) (√2+√3)(√6+√3)=√12+√6+√18+9=2√3+√6+3√2+9
c) (x√2+1)(x-2√2)=x²√2-4x+x-2√2=x²√2-3x-2√2
d) (x+√2)(2√2+x)=2√2x+x²+4+√2x=x²+3√2x+4
e) (2x²√5-2)(x√5-√5)=10x³-10x²-2√5x-2√5
f) (a√2-√3)(a√3+√2)=a²√6-2a-3a-√6=a²√6-5a-√6

zad 2
a) (2a+b)×c-(2a+b)×d=2ac+bc-2ad-2db
b)5(x-z)+a(z-x)=5x-5z+az-ax
c)2x²(x-5)-3x(x²-3x+5)=2x³-10x-²-3x³+9x²-15=-x³-x²-15
d) 6(a²+½b+⅓c)-6(a²-½)-3(b²+⅓)=6a²+3b+2c-6a²+3-3b²-1=3b+2c+3

zad 3
a)6x²y-3xy²=6xy(x+y)
b)2xyz²-4xy+6x=2x(yz²-4y+6)
c)2√2ab+a√2+a²√2=a√2(2b+1+a)