Odpowiedzi

2009-11-22T21:27:39+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T21:34:41+01:00
M = 500kg
t = 20s
Vk = 54km/h = 15m/s

a = v/t
a = 15/20m/s2

F1=m*a
F1=500*3/4
F1= 375N

F2 = 125N - przeciwny zwrot
F1-F2=Fw

Fw = 375-125
Fw = 250

Przyśpieszenie: 15/20 m/s2
Siła napędzająca samochód: 250N2009-11-22T21:42:42+01:00
A więc.
Na samym początku trzeba ustalić jaki ruchem się porusza Jest to Ruch prostolinijowy przyśpieszony.
Teraz wypisujemy wszystkie wzory jakie znasz na ten ruch:

S=Vp*t + 1/2*a*t² -> Vp-szybkość początkowa a - przyśpieszenie, t - czas
i
Vk=a*t -> Vk - szybkość końcowa

Z drugiego wzoru można wyznaczyć a:

Vk=a * t /:t
Vk : t = a

UWAGA NA JEDNOSTKI!

Vk=54km/h= 15m/s

a=15 : 20 = 0,75 m/s² [m/s : s = m/s²]

Siła wypadkowa to WEKTOROWA SUMA działających na ciało sił

→ → →
Fw = F + T

Opuszczając wektory otrzymasz coś takiego ( T i F mają przeciwne zwroty (patrz rysunek) )

Fw = F - T (Fw - siła wypadkowa, F-siła szukana, T-Tarcie)

Z 2 zasady Newtona:
Fw=a*m

a*m = F-T
0,75[m/s²]*500[kg]=F-125[N]
375[N]=F-125[N]
F=375[N]+125[N]

F=500[N]