Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T21:34:58+01:00
A(0,4) B(3,7)
S(r,4) ---> środek okręgu, pierwszą współrzędną ma taką jak promień, bo jest styczny do osi y

(x-r)² + (y-4)² = r²
(3-r)² + (7-4)² = r²
9 - 6r + r² + 9 = r²
-6r + r² - r² = -9 - 9
-6r = -18
r = 3

o: (x-3)² + (y-4)² = 9

w razie wątpliwości, pisz:)
4 5 4
2009-11-22T21:51:07+01:00
Napisz równanie okręgu stycznego do osi y w punkcie A=(0,4) i przechodzącego przez punkt B=(3,7).

okrąg jest styczny do osi y w punkcie A=(0,4)
więc środkiem jest punkt S=(x,4) bo r jest prostopadły do stycznej w A

SA=SB
√x²+0²=√(3-x)²+3² /²
x²=9-6x+x²+9
6x=18
x=3
S(3,4)
r=ISAI=3
równanie okręgu : (x-3)²+(y-4)²=9
1 1 1