Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T01:45:51+01:00
4.36
bok sześciokąta foremnego ma długość 1/2a√2
P=6*a²√3/4

P=6*(1/2a√2)²√3/4
P=6*1/4a²2*√3/4
P=3/4a² √3

4.37
B1F1=x=?
x²+10²=20²
x²+100=400
x²=300
x=√300
x=10√3

B1C=y
10²+10²=y²
y²=200
y=10√2
P=10√3*10√2=100√6

4.38
d-przekątna podstawy
d=2a
przekrojem jest trapez
podstawa dolna=2a
podstawa górna=a
ramiona to przekątne ścian r=a√2
h=?
(2a-a):2=a/2
(1/2a)²+h²=(a√2)²
1/4 a²+h²=2a²
h²=1 i 3/4a²
h²=7/4 a²
h=a√7 /4
P=12√7
P=[(2a+a)*a√7 /4]/2
12√7=[3a²√7 /4] /2
24√7=[3a²√7 /4]
8=[a² /4]
32=a²
a=4√2

V=Pp*H
V=6*(4√2)²√3/4 *4√2
V=6*32√3/4 *4√2
V=6*8√3 *4√2
V=192√6

Pc=2Pp+Pb
Pc=2*6*32√3/4+6*4√2*4√2
Pc=12*8√3+24√2*4√2
Pc=96√3+96*2
Pc=96(√3+2)