1)Elektrownia wodna pracuje ze stałą mocą i produkuje 840 MWh energii elektrycznej rocznie (365 dni) .Oblicz moc elektrowni w ciągu doby.
2)Silnik ma moc użyteczną 800W i sprawność 50% .Jakie było natężenie prądu płynącego przez ten silnik, jeżeli jego opór wynosi 0,4 k Ω ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T22:08:19+01:00
Dane
moc produkowana P=840MWh=840000kWh
rok=365 dni=8760godzin
Moc godzinowa
P=840000/8760=95,89kWh
Moc dobowa
P=95,89*24=2301,36kWh
Mozna było prościej
P=840000kWh/365=2301,36 ;)

Zad.2
P=U*I
z prawa OHMA U=I*R
podstawiamy pod wzór na moc
P=I*R*I
P=I^2*R
Przeksztłacamy i mamy:
I^2=P/R
I^2=800/400
I^2=2
pozbywamy się kwadratu:
I=pierwiasek z 2
I=1,41A