Odpowiedzi

2009-05-18T16:38:26+02:00
IyI≤4-Ix-1I'korzystamy zwłasnośccccccccccccccccccci wart. bezwzględnej;
dla x≥1 mamy : IyI≤4-(x-1);
IyI≤5-x;
-(5-x)≤y≤5-x;
x-5≤y≤5-x; (dwie proste);
teraz dla x<1 mamy: IyI≤4-(-(x-1));
IyI≤4+x-1;
IyI≤x+3,teraz opuszczamy wart. bezwzględną korzyst zjej własności;-(x+3)≤y≤x+3;
-x-3≤y≤x+3 (mamy następne proste);
na osi współrzędnych zaznaczamy punkty:(-3:0),(5;0);(1;4),(1;-4) które wyznaczają kwadrat odwrócony-jest on rozwiązanuem.