Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T21:59:39+01:00
1.
a)do zlewki z wodą dodaj kilka kryształów manganianu(VII)potasu
b)do wody w zlewce dodaj 1 kroplę atramentu
c)otworz na chwilę butelkę ze sprężonym roztworem amoniaku
*zapisz obserwacje

2.
dyfuzja-samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki
drugiej substancji,gdy są one w bezpośr. kontakcie ze sobą.

pierw,chem-zbior takich samych atomów

zw,chem-zbior takich samych cząsteczek
2009-11-22T22:23:06+01:00
1)
Do gorącej wody wlewamy trochę soku- woda zmienia zabarwienie zachodzi wiec dyfuzja ( mieszanie sie czasteczek wody i soku).
Gdy dolejemy soku do zimnej wody dyfuzja tez zajdzie, tyle ze wolniej.

2)
Dyfuzja - mieszanie się czasteczek np cieczy(woda z sokiem), gazów(dezodorant z powietrzem), ciał stałych (składniki ciasta).

Pierwiastek chemiczny- np tlen, wodór czy żelazo. Zbudowany jest z protonów, neutronów oraz elektronów.

Związek chemiczny - zbudowany jest z pierwiastków połączonych wiązaniami np kwasy, sole, tlenki.