Reakcja kwasu solnego z węglanem wapnia przebiega następująco: CaCO₃ + 2HCl = CaCl₂ + CO₂ + H₂O. Oblicz ile moli cząsteczek wody; ile gramów chlorku wapnia i ile dm³ tlenku węgla(IV) w warunkach normalnych powstanie w reakcji 5 gramów CaCO₃ z nadmiarem kwasu solnego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T10:51:32+01:00
CaCO₃ + 2HCl = CaCl₂ + CO₂ + H₂O

Na poczatek potrzebujemy mase CaCO3 i CaCl2 obliczamy ja korzystajac z ukladu okresowego:

mCaCO₃ = 100g
mCaCl2 = 111g

Obliczamy ilosc moli H₂O:

100 g CaCO₃ - 1 mol H20
5 g CaCO₃ - x mol H20

x = 0,05 mola

Obliczamy ile g Cacl2 powstanie:

100g CaCO3 - 111g CaCl2
5 g CaCO₃ - xg CaCl2

x = 5,55 CaCl2


Ile dm³ CO₂ powstanie:

100 g CaCO₃ - 22,4 dm³ CO₂
5g CaCO₃ - xdm³ CO₂

x= 1,12 dm³ CO₂