Technika

Zad.11
Jakie są sposoby zasilania mieszkania w zimną i ciepłą wodę?

Zad.12
Jaka jest rola zaworu? Dlaczego instaluje się go w kilku miejscach?

Zad.13
Czy jest sposób ograniczający zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie płynącej z kranu?

Proszę o szybką i zwięzłą odpowiedź na poziomie 5 klasy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T22:12:00+01:00
Zad 11
Sieć wodociągowa miejska lub wiejska (układ rur doprowadzających wodę)
lub studnia własna (wykopana )
Zad12
Zamknięcie dopływu wody.
Np w razie awarii wyłączenie z użytkowania uszkodzonego odcinka. Instaluje się w kilku miejscach, żeby umożliwić odłączenie przy najbliższym miejscu awarii.
Zad.13
Tak. Stosowanie filtrów oczyszczających wodę.
68 4 68