Jak stworzyć poprawną recenzję
-opis filmu
-o bohaterach
-ocena i zachęta

Należy zgromadzić informacje dotyczące recenzowanego dzieła np. gatunek filmu,jego twórcy ,aktorzy ,problemy
Trzeba ustalić które informacje są istotne i przedstawiamy je na początku a które później.

- w pierwszym akapicie należy zanotować o treści dzieła i jego problematyce.
-w akapicie piszemy o grze aktorów,rerzyserii,scenografii
-efekty dzwiękowe..
-w ostatnim akapicie należy
napisać o wartości dzieła zaopiniować film zachęcić lub zniechęcić odbiorców
Z FILMU "RYCERZ KRÓLA ARTURA"
PROSZĘ O POMOC!!!
I NIE CHCE Z NET!!!
PROSZĘ O DOBRĄ PRACĘ:):):)!!

1

Odpowiedzi

2009-11-22T22:35:45+01:00
Za dużo myślenia to temat naprawde super...może komuś uda się
3 2 3