Porównaj ciśnienia ucznia o m=40kg. na podłoże,gdy kolejno:
a)stoi na śniegu w butach-jeżeli pole powierzchni każdego buta wynosi Sb=250cm2
b)stoi na śniegu na nartach,których długość wynosi a1=1,6m a szerokość każdej z nich b1=10cm
c)stoi na lodzie na łyzwach ,z których każda ma długość a2=25cm,a szerokość b2=0,5
SFORMUŁUJ OGÓLNY WNIOSEK Z TYCH OBLICZEŃ.
dane:
szukane:
rozwiazanie:
odpowiedż:
na dziś pilne!

2

Odpowiedzi

2009-11-22T22:19:56+01:00
Dane:
m = 40kg
a) Sb = 250cm²
b) a1 = 1,6m, b1 = 10cm
c) a2 = 25cm, b2 = 0,5cm


Żeby wyliczyć ciśnienie, na pierwszym miejscu musimy obliczyć ciężar chłopca:
F = m * g
g (stała grawitacji dla Ziemi) ≈ 9,81 m/s² ≈ 10m/s²
F = 40kg * 10m/s²
F = 400 kgm/s² = 400 N

Wzór na ciśnienie:
p = F/s
p - ciśnienie
F - ciężar
s - powierzchnia

a)
F = 400N
s = 250cm² - zamieniamy cm² na m²= 0,025m² * 2(mnozymy przez 2, ponieważ jest podana powierzchnia jednego buta, a chłopiec zapewne nosi 2 buty:) = 0,05m²

p=F/s
p=400N / 0,05m²
p = 8000Pa ~ 8kPa

b)
Pole powierzchni nart to dwa prostokąty: 2*(a1*b1) = 2*(1.6m*0.1m) = 0.32m²
s = 0,32m²
p = F/s
p = 400N/0,32m²
p = 1250Pa ~ 1.2kPa

c)
Pole powierzchni łyżew to dwa prostokąty: 2*(a2*b2) = 2*(0.25m*0.005m) = 0,0025m²
s = 0,0025m²
p = F/s
p = 400N/0,0025m²
p = 160 000Pa ~ 160kPa
Ciśnienie zależy od ciężaru i powierzchni - im większy jest stosunek ciężaru do powierzchni, tym wyższe jest ciśnienie.
2009-11-22T22:39:15+01:00
Dane:
m= 40 kg
S1= 0,025 m2 ( "2" w indeksie górnym)
S2= 0,32 m2
S3= 0,0025 m2
F= m x g
p= F : (znak dzielenia) S

Szukane:
P1=?
P2=?
P3=?
Rozwiązanie:
F=40 kg x 10 n/kg
F=400 N
P1=400N : 0,025 m2
P1=16000 N/m2 = 16000 Pa
P2=400 N : 0,32 m2
P2= 1250 N/m2 = 1250 Pa
P3= 400 N : 0,0025 m2
P3=160000 N/m2 = 160000 Pa

Odpowiedź: W przypadku a) chłopiec wywiera nacisk o sile 16000 Pa, w przypadku b) 1250 Pa, w przypadku c) 160000 Pa.