Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T22:47:42+01:00
Masa cząsteczkowa
ca- 40 u
o2 -16 u*2 =32u
h2-1u*2=2u
100%=74 u

stosunek masowy
ca:o:h=40:32:2=20:16:1

zawartość procentowa

ca - 40u*100% pod pierwiastkiem 74u = ok.54%
o - 32u*100% pod pierwiastkiem 74u = ok. 43,3%
h - 2u*100% pod pierwiastkiem 74 u = ok. 2,7%